Important Announcement- New System for Labour Office Registrations

Home / COVID-19 Information / Important Announcement- New System for Labour Office Registrations
Important Announcement- New System for Labour Office Registrations

The Department of Labour informs the public that as of 15/06/2021 new registrations of unemployed persons as well as the renewals, will take place online through Labour Departments’ web platform.

Please read below to see under which category you fall: 

  • If  this is the first time you will register with labour Office in order to find work, you will need to do so by register in the Labour Department’s platform here
  • If you are already registered with Labour Office and you have already created an account at the Labour Department’s platform, you will receive a reminder message with your username and password, 5 days before the expiration day of your last labour office registration. You will then need tolog in to the labour Department’s platform and renew your labour registration.  
  • If you have registered with the Labour Office before but you have never created an account at the Labour Department’s platform, the system will create an account for you. You will receive a message with your username and password, which you can use toaccess the platform and renew your labour registration. This message will be sent to you 5 days before the expiration of your last labour office registration. 

IMPORTANT: If you are already registered at the labour office as unemployed and you have changed your telephone number, please inform the Labour Office as soon as possible. 


إعلان هام – نظام جديد للتسجيل في مكتب العمل

تبلغ وزارة العمل العامة  أنه اعتبارا من 15/06/2021 ، سيتم إجراء عمليات التسجيل الجديدة للعاطلين عن العمل بالإضافة إلى التجديدات عبر الإنترنت من خلال منصة الانترنت الخاصة بإدارات العمل. يرجى قراءة ما يلي لمعرفة الفئة التي تندرج تحتها:

1  إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بالتسجيل في مكتب العمل للعثور على عمل ، فمن المطلوب  منك  التسجيل في منصة وزارة العمل هنا

2  إذا كنت مسجل من قبل  في مكتب العمل وقمت مسبقا بإنشاء حساب في منصة وزارة العمل ، فسوف تتلقى رسالة تذكير مع اسم المستخدم وكلمة المرور لملفك ، قبل 5 أيام من تاريخ انتهاء آخر تسجيل في مكتب العمل. سوف تحتاج بعد ذلك إلى تسجيل الدخول إلى منصة وزارة العمل وتجديد تسجيل العمل الخاص بك.

 3 إذا قمت بالتسجيل في مكتب العمل من قبل ولكنك لم تقم ابدا بإنشاء حساب على منصة وزارة العمل ، فسوف يقوم النظام بإنشاء حساب. ستتلقى رسالة باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك ، والتي يمكنك استخدامها للوصول إلى المنصة وتجديد تسجيل العمل الخاص بك. سيتم إرسال هذه الرسالة إليك قبل 5 أيام من انتهاء آخر تسجيل لك في مكتب العمل

هام: !! هام !! إذا كنت مسجلا من قبل في مكتب العمل بصفتك عاطلا عن العمل وقمت بتغيير رقم هاتفك ، فيرجى إبلاغ مكتب العمل في أقرب وقت ممكن.


Important – Nouveau système d’enregistrement au Bureaux du travail

Le Département du travail informe le public qu’à partir du 15/06/2021, les nouvelles inscriptions de chômeurs ainsi que les renouvellements auront lieu en ligne au travers de la plateforme du Département du travail. Veuillez lire ci-dessous pour voir dans quelle catégorie vous vous situez :

  • Si c’est la première fois que vous vous inscrivez auprès du Bureau du travail afin de trouver un emploi, vous devrez le faire en vous inscrivant sur la plateforme du Département du travail ici.
  • Si vous êtes déjà inscrit au Bureau du travail et vous avez déjà créé un compte sur la plateforme du Département du travail, vous recevrez un message de rappel avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, 5 jours avant la date d’expiration de votre dernière inscription au Bureau du travail. Vous devrez ensuite vous connecter à la plateforme du Département du travail et renouveler votre inscription pour la recherche d’emploi.
  • Si vous vous êtes déjà inscrit au Bureau du travail mais vous n’avez jamais créé un compte sur la plateforme du Département du travail, le système créera un compte pour vous. Vous recevrez un message avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, que vous pourrez utiliser pour accéder à la plateforme et renouveler votre inscription pour la recherche d’emploi. Ce message vous sera envoyé 5 jours avant l’expiration de votre dernière inscription au Bureau du travail.

IMPORTANT: Si vous êtes déjà inscrit au Bureau de travail en tant que chômeur et vous avez changé de numéro de téléphone, veuillez en informer le Bureau du travail dès que possible.


Muhiim – Nidaam Cusub oo Diiwaangelinta Xafiiska Shaqada ah 

Wasaaradda Shaqada waxay ogeysiineysaa dadweynaha in laga bilaabo 15/06/2021 diiwaangelinta cusub ee dadka shaqo la’aanta ah iyo sidoo kale cusboonaysiinta, lagu qaban doono khadka tooska ah iyadoo loo marayo web platform Waaxda Shaqaalaha. 

Fadlan hoos ka akhriso si aad u hoos ugu aragto qaybtaad ku dhacdo: 

  •  Haddii tani ay tahay markii ugu horreysay ee aad iska diiwaangeliso Xafiiska Shaqada si aad shaqo u hesho, waxaad u baahan doontaa inaad sidaas ku sameyso adigoo iska diiwaangelinaya platform Wasaaradda Shaqada ee halkan
  • Haddii aad ka diiwaangashanayd Xafiiska Shaqada hadda ka hor laakiin aadan weligaa akoon ku abuurin barta Wasaaradda Shaqada, nidaamku wuxuu kuu abuuri doonaa koonto.  Waxaad heli doontaa farriin magacaaga iyo lambarkaaga sirta ah, oo aad u adeegsan karto platformka iyo cusboonaysiinta diiwaangelintaada shaqaalaha.  Dhambaalkan waxaa laguu soo diri doonaa 5 maalmood ka hor inta uusan dhicin waqtiga diiwaangelintaada xafiiska shaqada ugu dambeysay. 

 MUHIIM: Haddii aad horay uga diiwaangashan tahay xafiiska shaqada sidii shaqo la’aan oo aad bedeshay lambarka taleefankaaga, fadlan ku wargeli Xafiiska Shaqaalaha sida ugu dhakhsaha badan.