Tallaalka ka hortagga COVID-19 – Jawaabaha su’aalaha badanaa la isweydiiyo

Home / COVID-19 Information / Tallaalka ka hortagga COVID-19 – Jawaabaha su’aalaha badanaa la isweydiiyo
Tallaalka ka hortagga  COVID-19 – Jawaabaha su’aalaha badanaa la isweydiiyo

1. Tallaallada noocee ah ayaa rukhsad u haysta oo loo heli karaa tallaal?

 Tallaallada kaa hortagga ah COVID-19 ee ay shatiyada ka heleen Daawooyinka Yurub

 Wakaaladda (EMA) waa: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Moderna iyo Johnson & Johnson.

 2. Waa maxay mudada u dhexeysa qiyaasta 1aad iyo 2aad ee tallaal kasta?

 • Pfizer / BioNTech: Tallaalka Pfizer / BioNTech waxaa lagu qaataa laba qiyaas,  oo leh muddo u dhexeysa 3 toddobaad inta u dhexeysa labada qiyaasood.

 • AstraZeneca: Tallaalka AstraZeneca waxaa lagu qaataa laba qiyaasood, oo leh  muddada u dhexeysa 8 toddobaad inta u dhexeysa labada qiyaasood.

 • Moderna: Tallaalka Moderna waxaa lagu  qataa laba qiyaasood, oo leh  Muddada udhexeyso ah 28 maalmood inta u dhexeyso labada qiyaasood.

 • Johnson & Johnson: Tallaalka Johnson & Johnson waxaa lagu qaataa  hal qaadasho iyo qofkasta oo qaata ayaa dhameystiraya talaalkiisa.

 3. Sideen ku xaqiijin karaa ballantayda haddii aanan helin fariin qoraal ah ama  shahaadada ku habboon lama ii soo dirin?

 Xaaladdan oo kale, muwaadiniintu waxay la xiriiri karaan xarunta wicitaanka ee 1474.

 4. Sidee kale ayaan u qabanqaabin karaa ballan aan ka ahayn nidaamka la qabtay  iyada oo loo marayo Bogga Tallaalka?

 Marka lagu daro qabanqaabada ballamaha ee loo maro Bogga Tallaalka, muwaadiniinta  la xiriiri karaan Dhakhtarkooda Shakhsi ahaaneed, haddii dhakhtarku muujiyo xiisaha uu qabo talaalida isaga/iyada  ka-faa’iideystayaasha  da,doodu tahay 30 jir iyo wixii ka weyn rugtiisa / isaga/ iyada  Tallaalka AstraZeneca.  Xaaladdan oo kale, muwaadiniintu waxay awoodi donan in lagu diyaariyo balan  tallaalka iyada oo loo marayo Dhakhtarkooda Shakhsi ahaaneed, maalin iyo waqti uu dhakhtarku u dejiyey.

 5. Haddii aanan ka diiwaangashanayn ama ka-faa’iideyste GHS, sidee baan u abaabuli karaa  ballan?

 Muwaadiniinta aan ka diiwaangashanayn barnaamijka GHS ama aan ahayn ka-faa’iideysteyaasha GHS  oo  rabi  lahaa in lagu tallaalo iyada oo la raacayo qorshaha Qaranka ee Talaalka  ka dhanka ah COVID-19, waa inuu soo buuxiyo oo u soo gudbiyaa Wasaaradda Caafimaadka  Dukumoontiga  Diiwaangelinta Muwaadiniinta aan ahayn ka-faa’iideystayaasha GHS ee cyprus  Xariirka loogu talagalay Talaalka Covid-19.  Dukumeentiga waa in lagu soo gudbiyaa copy ka mid ah  kaarka Aqoonsiga ee daneynayaha, Kaarka Diiwangelinta Alienka ama dokumenti  aqoonsi  kale  , iyo sidoo kale copyga kaarka caafimaadka qofkaas, haddii ay khuseyso.  Dhammaan dukumintiyada  waxaa loo diri karaa Wasaaradda Caafimaadka, emayl ahaan covidvac@moh.gov.cy, ama boosto loogu diro  cinwaanka soo socda: 1 Prodromou iyo 17 Chilonos, 1449 Lefkosia, ama la keenay  gacanta Waaxda Kaararka Caafimaadka, Wasaaradda Caafimaadka, 1 Prodromou iyo 17  Chilonos, Lefkosia.

 6. Ma tahay in tallaalkayga dib loo dhigo haddii aan ahay kiis coronavirus ama  Xiriir dhaw  kiis  positive ?

 Haa, labada xaaladoodba tallaalka waa in dib loo dhigaa.  Muwaadiniinta heysta qaban qabada balan ah laakiin inta ka horeysa  ogaadeen sida  kiisaska positive ee coronavirus ama loo soo gudbiyey inay yihiin xiriiro dhow kiis postive ah  codsankartaa dib u dhigista ballanta, sida ku xusan nidaamka  lagu sharaxay su’aasha 5.

 7. Miyaan u baahanahay inaan jadwal sameeyo ballantayda marka Ballanta Talaalka la furo,  xitaa haddii aan ahay kiis posative  oo coronavirus ah ama xiriir dhow?

 Haa, iyada oo aan loo eegin haddii muwaadinku uu positive fayraska ama xiriir dhow, isaga / iyada  waa inuu diyaarsado ballanta asaga / ayada marka Xariirka Talaalka loo heli karo asaga / ayada  da ‘kooxeed

 8. Kadib, sideen dib ugu dhigi karaa ballanta haddii aan ahay kiis ‘coronavirus positive’   ama xiriir dhow oo kiis  postive ah?

 Markii hore, waxaa la cadeeyay haddii ay dhacdo in jadwal kale la sameeyo, muwaadinku waxaa la siiyaa balan cusub   isla Xarunta Tallaalka iyo isla nooca tallaalka ee isaga/ iyada  ballanta  hore, sida ugu dhaqsaha badan.  Si ballanta dib logu dhigo waxaa lagama maarmaan ah in la wargeliyo Wasaaradda Caafimaadka  isla markiiba.  Muwaadinku  ama wuxuu- la xiriiri karaa Xarunta Wicitaanka 1474, halka uu isagu / iyadu  waxaa la waydiin  doonaa inaad bixiso faahfaahinta ballanta iyo sababta aad u codsatay  baajinta, iyo sidoo kale taariikhda jadwalka dib u dhigista, ama emayl ugu dir  director@mphs.moh.gov.cy oo sheegaya macluumaadka soo socda:

 • Magaca iyo Magaca qoyska

 • numberka Kaarka Aqoonsiga

 • Taariikhda Dhalashada

 • Taariikhda iyo waqtiga ballanta

 • Hadday dib u dhigistu khusayso qiyaasta 1aad ama 2aad

 • Xarunta Talaalka

 • Nooca tallaalka

 • Lambarka taleefanka lagala xiriirayo

 • Sababta codsiga dib-u-jadwalka (tusaale, kiis positive oo coronavirus ah,  xiriirka dhaw kiis positive , iwm)

 • Taariikhda loo doorbiday ballanta cusub.

 Ka dib marka macluumaadka kor ku xusan la helo oo ay hubiso Wasaaradda Caafimaadka,  ballanta ayaa dib loo dhigaa oo muwaadinku waa in lagu wargaliyaa si waafaqsan.  muwaadinku uma baahna inuu qaado talaabo kale oo dheeraad ah isagoo u maraya Bogga Talaalka.

 9. Suurtagal ma tahay muwaadinku inuu codsado ballan cusub  nooc kale oo talaal ah  , haddii isagu / iyadu aysan rabin in ballanta isaga / iyada dib loo dhigo?

 Haa, tan waa la samayn karaa ka dib markaad kansasho ballanta jirta adigoo wacaya 1474  Xarunta Wicitaanka.  Markaa, muwaadinku wuxuu awoodi doonaa inuu codsado ballan cusub iyada oo lomarayo  Xariirka Talaalka markii loo heli karo isaga/  iyada  da, kooxeed.  Xariirka Talaalka waxaa loo heli karaa maalin kasta kooxaha da ‘kala duwan, iyo muwaadiniinta  xiisaynaya talaalka waa inay jadwalaan ballantooda sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, sidaas  in si dhakhso leh loo tallaali karo, sidaasna lagu ilaalinayo caafimaadkooda.

 10. Goorma ayaa tallaalka la qaadaa xanuun kadib COVID-19?

 Tallaalka waxaa lagu fuliyaa saddex (3) bilood gudahood ka soo kabashada, iyo ugu yaraan 42 kadib  maalmood ayaa ka soo wareegtay ka dib soo kabashada ama baaritaanka ogaanshaha qalalan              

11. Goorma ayaa tallaalka loo qaadaa dadka xiriirka dhaw la leh kiisaska positive?

 Xaladaha  xiriirada dhow, tallaalka waa la sameyn karaa ka dib dhammaadka muddada karantiil shaqsi ahaned.  Haddii xiriir dhow uu noqdo kiis postive, tallaalka waxaa  lagu sameeyo saddex (3) bilood gudahood ka soo kabashada ka dib, iyo ugu yaraan 42 maalmood ka dib  dhaafey kadib baaritaanka cilad-kabashada / seronegative.

 12. Waa maxay boqolleyda difaaca ka dib qaadasho kasta oo tallaal kasta ah?

 • Pfizer / BioNTech: waxay bixisaa 52% difaac ah toddobo maalmood kadib qiyaasta 1aad, iyadoo  boqolkiiba kor u kacaya 89% usbuuc kale kadib.  Sida laga soo xigtay xogtii ugu dambeysay  laga bilaabo Pfizer, toddobo maalmood kadib qiyaasta 2aad, waxtarku wuxuu gaarayaa 91.3%  ka hortagga jirro fudud oo ka timaadda COVID-19 iyo 95.3% ka hortagga jirro daran.

 • AstraZeneca: waxay hubisaa 70% difaac saddex toddobaad kadib qaadashada 1aad, halka  15 maalmood kadib qiyaasta 2aad ee  difaaca 76% ilaa 94% ee ka hortagga COVID-19 waa  gaadhay.  100% waxay waxtar u leedahay kahortaga cudurada halista ah iyo  isbitaal dhigid.

 • Moderna: waxtarkoodu wuxuu gaaraa 92% 14 maalmood kadib qiyaasta 1aad, halka 14  maalmood kadib qiyaasta 2aad, waxtarku wuxuu gaarayaa 94.1%, halka lix (6)  bilo kadib qiyaasta 2aad, kahortaga wuxuu u dhigmaa 90% jirrada  Fudud ka timaadda COVID-19 iyo boqolkiiba 95% ka hortagga jirro daran.

 • Johnson & Johnson: ilaalinta waxay bilaabmaysaa 14 maalmood kadib, halka 28 maalmood kadib, ta  waxtarka u leh waxyeelada daran ee fayraska COVID-19 gaaro  85%.  49 maalmood kadib, tallaalka waxaa loo caddeeyey inuu gebi ahaanba  yahay  Ka hortag isbitaal dhigista iyo halista dhimashada.