QR code/Safepass needed from 22/11/2021 – Important Announcement

Home / COVID-19 Information / QR code/Safepass needed from 22/11/2021 – Important Announcement
QR code/Safepass needed from 22/11/2021 – Important Announcement

Starting on Monday the 22nd, SafePass checks in companies, services and stores are changing. Everyone needs to make an EU safepass, either printed or saved on the phone.

With this arrangement, most citizens will have the opportunity to acquire the European Digital Certificate (EUDCC) – including a QR code – for SafePass purposes.

Please go to this page https://www.eudcc.gov.cy/ to make your EY digital certificate.

The check through the application is done by scanning the QR code indicated on the certificate (in paper or electronic form) and presents the following validity check results:

— Green: The certificate is valid and means that the holder has completed his/her vaccination scheme or has become ill with COVID-19.

— Yellow/Amber: The certificate is valid and means that the holder has undergone a PCR or rapid antigen test with a negative result.

— Red: The certificate is invalid.

It is stressed that the application was designed in compliance with all the provisions for the protection of personal data, shows only the name and date of birth of the holder and does not store the personal data of citizens or the history of their checks.


QR code/Safepass necessaire à partir du 22/11/2021 – Annonce importante

A partir du lundi 22, les contrôles du SafePass dans les entreprises, les bureaux de services et les magasins changent. Tout le monde doit créer un Safepass EY, imprimé ou sauvé sur le téléphone.

Avec cet arrangement, la plupart des citoyens auront la possibilité d’acquérir le Certificat numérique européen (European Digital Certificate – EUDCC) – y compris un code QR – à utiliser comme SafePass.

Veuillez vous rendre sur cette page https://www.eudcc.gov.cy/ pour créer votre certificat numérique EY.

Le contrôle à travers l’application se fait en scannant le code QR indiqué sur le certificat (sur papier ou électronique) et présente les résultats de validité suivants:

— Vert: le certificat est valide et signifie que le titulaire a terminé son programme de vaccination ou est tombé(e) malade avec le COVID-19.

— Jaune/Ambre: le certificat est valide et signifie que le titulaire a fait un test PCR ou un test antigénique rapide avec un résultat négatif.

— Rouge: le certificat n’est pas valide.

Il est souligné que l’application a été conçue dans le respect de toutes les dispositions relatives à la protection des données personnelles, et n’affiche que le nom et la date de naissance du titulaire et ne stocke pas les données personnelles des citoyens ni l’historique de leurs contrôles.


 مطلوب من اعنبارا من 22/11/2021Safepassرمز الاستجابة السريع 

إعلان هام 

 في الشركات و الخدمات و المتاجر.SafePass ابتداء من يوما الاثنين 22 سوف تتغير طريقة التحقق من  

  في الاتحاد الأوروبي ، سواء مطبوعة أو محفوظة على الهاتفSafepassيتطلب على كل شخص الحصول   

 (EUDCC) من خلال هذا الترتيب ، ستتاح لمعظم المواطنين الفرصة للحصول على الشهادة الرقمية الأوروبية 

SafePass بل الاضافة الى رمز الاستجابة السريع  

 للتقديم على الشهاد الرقمية https://www.eudcc.gov.cy/ يرجى الانتقال الى هذه الصفحة  

يتم التحقق من خلال برنامج على الهاتف عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة المشار إليه في الشهادة (في شكل ورقي أو إلكتروني) ويقدم نتائج التحقق من الصلاحية التالية: 

الأخضر: الشهادة سارية وتعني أن حاملها قد أكمل خطة التطعيم الخاصة به أو أصبح مريضا بفيروس كوفيد-19 

 او لاختبار الفحص السريع بنتيجة سلبيةPCR  أصفر / كهرماني: الشهادة صالحة وتعني أن حاملها قد خضع لاختبار 

أحمر: الشهادة غير صالحة 

يتم التأكيد على أن التطبيق تم تصميمه وفقا لجميع أحكام حماية البيانات الشخصية ، ولا يظهر سوى اسم وتاريخ ميلاد صاحبها ولا يخزن البيانات الشخصية للمواطنين أو تاريخ الشيكات الخاصة بهم


QR code – Safepass ayaa loo baahan yahay laga bilaabo 22/11/2021 – ogeysiis muhiim ah

Laga bilaabo Isniinta 22-ka, SafePass hubinta shirkadaha, adeegyada iyo dukaamada ayaa isbeddelaya. Qof kastaa wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo EU-da, mid daabacan ama lagu kaydiyo taleefanka.

Habayntan, muwaadiniinta badankoodu waxay heli doonaan fursad ay ku helaan Shahaadada Dijital ah ee Yurub (EUDCC) – oo ay ku jirto QR code – ujeedooyinka SafePass. Fadlan booqo boggan https://www.eudcc.gov.cy/ si aad u sameyso shahaadada dhijitaalka ah ee EY.

Hubi arjiga waxa lagu sawira QR code ee lagu tilmaamay shahaadada ( warqad ama qaab elektaroonig ah) oo soo bandhigaya natiijooyinka hubinta ansaxnimada ee soo socota:

  • Cagaar: Shahaadadu waa ansax waxayna ka dhigan tahay in qofka sitay uu dhammaystay isaga/ iyada qorshihiisa tallaalka ama uu la bukooday COVID-19.
  • Jaalle/Amber: shahaadodu waa ansax waxayna ka dhigan tahay in qofka sitay uu maray PCR ama baaritaanka antigen-ka degdega ah oo leh natiijo diidmo .
  • guduud: Shahaadadu waa mid khaldan.

Waxaa lagu nuuxnuuxsaday in codsiga loo qaabeeyey si waafaqsan dhammaan qodobbada ilaalinta xogta shakhsi ahaaneed, waxay muujinaysaa kaliya magaca iyo taariikhda dhalashada qofka haysta oo aan kaydin xogta shakhsi ahaaneed ee muwaadiniinta ama taariikhda hubintooda.