Gradual Lift of COVID19 Lockdown Measures from Monday, February 1st 2021

Home / COVID-19 Information / Gradual Lift of COVID19 Lockdown Measures from Monday, February 1st 2021
As of Monday, February 1st, the following changes apply in the existing measures:
 • Re-opening of barbershops, hair salons, beauty salons (Additional Category 9 has been added to the categories for SMS requests valid from Monday 1st of February).
 • Increase from 25% to 50% of the percentage of personnel who may have a physical presence in private service businesses, without a minimum and maximum number of people. Employees who will return to work on 1st February, as a result of the increase in the physical presence percentage from 25% to 50%, must undergo a rapid antigen test by 31 January.
 • House gatherings are prohibited, with the exception of up to two (2) persons visiting, provided they are 1st and 2nd degree relatives. This provision is added under Category 5 of the SMS request for Movement system.
As of Monday, February 8th, the following additional changes will apply;
 • Re-opening of public and private primary schools.
 • Re-opening of retail shops, including department stores and shopping centres.
 • Re-opening of betting shops, only for the purpose of completing the voucher, without the use of tables and seating arrangements.
 • Re-opening of museums and other archaeological sites.
 • The ecclesiastical service in places of religious worship may be held with the presence of congregants with a maximum number of persons up to 50 people, in compliance with the health protocols.
 • Increase of the number of people in house gatherings, to four (4) persons visiting.

Please note: curfew hours remain and movement continues to be allowed only between 5am to 9pm, with the exception of moving to and from workplaces ( provided that you have the relevant Form A signed by the employer), as well as for urgent purposes, such as medical emergencies. For all other purposes, an SMS request for movement must be sent to 8998, with a maximum of 2 requests per person per day.


Levée progressive des mesures du confinement à cause du COVID19 valables à partir du lundi 1er février 2021

À partir du lundi 1er février, les modifications suivantes s’appliquent aux mesures existantes:
 • Réouverture des salons de barbiers, salons de coiffure, salons de beauté (en plus, la catégorie 9 a été ajoutée aux catégories pour les demandes à travers le SMS, valables à partir du lundi 1er février).
 • Augmentation de 25% à 50% du pourcentage de personnel pouvant avoir une présence physique dans les entreprises de services privées, sans nombre minimum et maximum de personnes. Les employés qui reprendront à travailler le 1er février, suit à l’augmentation du pourcentage de présence physique de 25% à 50%, doivent subir un test antigénique rapide avant le 31 janvier.
 • Les regroupements dans les maisons sont interdits, à l’exception d’un maximum de deux (2) personnes en visite, à condition qu’il s’agisse de parents de 1er et 2e degrés. Cette disposition a été ajoutée dans la catégorie 5 de demandes à travers le SMS pour le Système de sortie.
À partir du lundi 8 février, les modifications supplémentaires suivantes s’appliqueront:
 • Réouverture des écoles primaires publiques et privées.
 • Réouverture de magasins de détail, y compris les grands magasins et les centres commerciaux.
 • Réouverture des bureaux de paris, uniquement dans le but de compléter le bon, sans l’utilisation de tables et de sièges.
 • Réouverture de musées et autres sites archéologiques.
 • Les célébrations religieuses dans les espaces religieux peuvent être organisés en présence des croyants avec un nombre maximum de personnes jusqu’à 50 personnes, conformément aux protocoles sanitaires.
 • Augmentation du nombre de personnes dans les regroupements dans les maisons, à quatre (4) personnes en visite.

Veuillez noter: les heures de couvre-feu restent et les déplacements ne sont autorisés qu’entre 5 h et 21 h, à l’exception des déplacements vers et depuis les lieux de travail (à condition que vous ayez le formulaire A correspondant signé par l’employeur), ainsi que pour des raisons urgentes, telles que comme urgences médicales. Pour toutes autres fins, une demande de sortie par SMS doit être envoyée au 8998, avec un maximum de 2 demandes par personne et par jour.


Qaadista Tartiib-tartiib ah ee COVID19 Tallaabooyinka Xakamaynta oo ansax ah laga bilaabo Isniinta, Febraayo 1deeda 2021

 Laga bilaabo Isniinta, Febraayo 1, isbeddelada soo socda ayaa lagu dabaqayaa tallaabooyinka jira:
 • Dib u furida timajarayaasha, goobaha timaha lagu qurxiyo, goobaha qurxinta (Qeybta Dheeraadka ah ee 9 ayaa lagu daray qeybaha codsiyada SMS ee ansax ah laga bilaabo Isniinta 1da Febraayo).
 • Kordhinta laga bilaabo 25% ilaa 50% boqolkiiba shaqaalaha laga yaabo inay kujiraan joogitaanka jir ahaaneed ee meheradaha gaarka loo leeyahay, iyada oo aan la helin ugu yaraan iyo tirada ugu badan ee dadka.  Shaqaalaha ku soo laaban doona shaqada 1da Febraayo, taas oo ay ugu wacan tahay kororka boqolkiiba joogitaanka jirka laga bilaabo 25% ilaa 50%, waa inay maraan tijaabada antigen deg deg ah ugu dambeyn 31 Janaayo.
 • Shirarka guryuhu waa mamnuuc, marka laga reebo illaa laba (2) qof oo soo booqanaya, haddii ay yihiin qaraabo darajada 1aad iyo 2aad.  Qodobkaan waxaa lagu daray hoosta Qeybta 5 ee codsiga SMS ee nidaamka Dhaqdhaqaaqa.
 Laga bilaabo Isniinta, Febraayo 8th, isbeddelada soo socda  ayaa la adeegsan doonaa;
 • Dib u furida iskuulada hoose ee dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
 • Dib u furida dukaamada tafaariiqda, oo ay kujiraan dukaamada waaweyn iyo xarumaha wax laga iibsado.
 • Dib u furida dukaamada sharadka, kaliya ujeedada laga leeyahay waa in la buuxiyo foojarka, iyada oo aan la adeegsan miisaska iyo kuraasta.
 • Dib-u-furida matxafyada iyo goobaha kale ee qadiimiga ah.
 • Adeegga kiniisadda ee goobaha cibaadada diinta waxaa lagu qaban karaa iyadoo ay joogaan kiniisado leh ugu badnaan dad gaaraya 50 qof, iyadoo la raacayo hab-maamuuska caafimaadka.
 • Kordhinta tirada dadka ku shiraya guryaha, ilaa afar (4) qof oo booqanaya.

 Fadlan ogow: saacadaha bandowgu wuu haray dhaqdhaqaaqana waa la ogol yahay oo keliya inta u dhexeysa 5 am subaxnimo ilaa 9 pm fiidnimo, marka laga reebo u guurista ama ka soo noqoshada goobaha shaqada (waa haddii aad haysato Foomka A ee khuseeya ee loo shaqeeyaha saxeexay), iyo sidoo kale ujeeddooyin degdeg ah, sida  xaaladaha degdega ah ee caafimaadka.  Ujeeddooyinka kale oo dhan, codsi SMS ee dhaqdhaqaaqa waa in loo diraa 8998, ugu badnaanna 2 codsi qofkiiba maalintii.


الرفع التدريجي لإجراءات تأمين كوفيد-19 السارية اعتبارًا من يوم الاثنين 1 شباط 2021   


اعتبارًا من يوم الاثنين ، الاول من شباط ، يتم تطبيق الرسوم التالية في الإجراءات الحالية: 

1 إعادة فتح صالونات الحلاقة ، وصالونات التجميل (تمت إضافة فئة 9 إضافية إلى الفئات لطلبات الرسائل النصية القصيرة اعتبارًا من يوم الاثنين الاول من شباط) 

2 زيادة النسبة المئوية للموظفين الذين قد يكون لهم وجود شخصي في شركات الخدمات الخاصة من 25٪ إلى 50٪ ، بدون حد أدنى وأقصى لعدد الأفراد. يجب أن يخضع الموظفون الذين سوف يعودون إلى العمل في الأول من شباط ، نتيجة لزيادة نسبة التواجد المادي من 25٪ إلى 50٪ ، لاختبار صحي سريع بحلول 31 كانون الثاني 

3 يحظر التجمعات المنزلية ، باستثناء ما يصل إلى شخصين (2) زيارة ، بشرط أن يكونوا أقارب من الدرجة الأولى والثانية. يضاف هذا الحكم تحت الفئة 5 من طلب الرسائل القصيرة لنظام الحركة 

اعتبارًا من يوم الاثنين ، 8 شباط ، سيتم تطبيق الرسوم الإضافية التالية:  

1 إعادة فتح المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة 

2 إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة بما في ذلك المتاجر الكبرى ومراكز التسوق 

3 إعادة فتح محلات المراهنات فقط لغرض استكمال القسيمة بدون استخدام الطاولات وترتيبات المقاعد 

4 إعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية الأخرى 

5 يمكن إقامة الخدمة الكنسية في أماكن العبادة الدينية بحضور المصلين بحد أقصى يصل إلى 50 شخصًا ، وفقًا للبروتوكولات الصحية 

6 زيادة عدد التجمعات المنزلية إلى أربعة (4) أفراد  

يرجى ملاحظة: ما زالت ساعات حظر التجول سارية ويستمر السماح بالحركة فقط بين الساعة 5 صباحًا و 9 مساءً ، باستثناء الانتقال من أماكن العمل وإليها (بشرط أن يكون لديك النموذج أ ذي الصلة موقعًا من قبل صاحب العمل) ، وكذلك للأغراض العاجلة ، مثل حالات الطوارئ الطبية. لجميع الأغراض الأخرى ، يجب إرسال طلب رسالة  للتنقل إلى 8998 ، بحد أقصى طلبين لكل شخص في اليوم