Coronavirus: Find out if you are entitled to apply for the Special Sickness Benefit.

Home / COVID-19 Information / Coronavirus: Find out if you are entitled to apply for the Special Sickness Benefit.

Coronavirus: Find out if you are a vulnerable person. You might need to work from home or apply for Special Sickness Benefit.

فيروس كورونا: اكتشف إذا كنت شخصًا سريع التأثر. قد تحتاج إلى العمل من المنزل أو التقدم بطلب للحصول على ميزة المرض الخاصة

Coronavirus: Découvrez si vous êtes une personne vulnérable. Vous devrez peut-être travailler à domicile, ou demander une indémnité spéciale de maladie.

Coronavirus: Soo ogow haddii aad tahay qof nugul. Waxaa laga yaabaa inaad u baahatid inaad ka shaqeysid guriga ama aad codsatid Gargaarka Jirrada ee Gaarka ah.